RIGENERA   ACTIVA – Възстановяване на коса по естетвен начин

RIGENERA ACTIVA – Възстановяване на коса по естетвен начин

RIGENERA   ACTIVA – Възстановяване на коса по естетвен начин.
Прилага се при Андрогенна алопеция ,като пациентът е донор и реципиент на микро присадка , което позволява на зоната на реципиента да бъде подпомогната от регенеративната активност на прогенеторните клетки  и растежните фактори , екстрахирани от донорската част.