Мирослава К.

Изключително вниимателен лекар, професионално и коректно отношение.