Възстановяване на коса при андрогенна алопеция / АА /.

Стъпка напред в регенеративната медицина !

2,200.00 лв. 1,800.00 лв.

Описание

Rigenera Activa

Косата е неизменна част от нашата визия и съдържа специфична за нас информация и   символика.

При здравия човек косата съдържа 100 000 до 150 000 косъма с гъстота до 200 косъма на см2. Нормално косата расте с около 1 см за месец, а ежедневно се губят между 80 -120 косъма.

Косъмът се състои от няколко основни части: космено стъбло, корен на косъма и космен фоликул.

Косменият фоликул се състои от космена луковица, вътрешна обвивка на корена и стъбло на косъма. Луковицата съдържа космен матрикс, зародишен слой, който формира вътрешната обвивка на корена, и космено стебло, образувано от медула, кортекс и кутикула. До луковицата достигат хранителни вещества посредством собствени кръвоносни съдове. Външната обвивка на корена напълно обгръща космения фоликул и заедно с вътрешната обвивка, защитава стеблото на косъма във фоликула. Мастната жлеза е разположена в най-горната част на фоликула.

Растежът на косата е цикличен и асинхронен процес. Здравата коса преминава три фази, превърнати в цикли: анаген, катаген и телоген.

При хора със здрава коса 85% от космите са в анагенна, 1% в катагенна и 14% в телоганна фаза по всяко време.

Развитият фоликул е една регенеративна система, сам по себе си.

През анагенната или растежната фаза, матриксните клетки на фоликула бързо се делят и обуславят растежа на космената луковица. Анагенната фаза продължава между две и осем години. След преминаването си към косъма клетките се превръщат в клетки на космената обвивка и косменото стебло, т.е.медула, кортекс и кутикула. Процесът на диференциация на клетките на косъма завършва с образуването на кератин – основна съставна част на косменото стебло и пълна кератинизация на клетките на корена на косъма.

В катагенната или преходната фаза деленето на косъм-образуващите клетки постепенно е към края си. Космената луковица се отделя от дермалната папила и започва програмираната клетъчна смърт. Косменият фоликул се смалява на около една трета от предишната си дължина и мигрира към повърхността на скалпа. Катагенната фаза продължава 2 до 3 седмици.

Косата попада в телогенната фаза или фазата на покой, активно или пасивно, като новата растяща коса, в нова анагенна фаза, избутва старата под въздействието на много паракринни фактори и сигнали. Телогенната фаза продължава два до четири месеца.

Когато отпадането на коса е многократно увеличено и стане видимо, говорим за оплешивяване или алопеция. Това може да се дължи на различни фактори. Най-често се среща андрогенната алопеция.

 Както мъжката, така и женската андрогенна алопеция, известна също като обикновено
оплешивяване, е най-честата болест в нашето общество. Смята се, че тя е засяга 80%
от мъжете и около 42% от жените.Двата пола споделят причините, които са предимно генетично унаследяване, хормонал-
ни причини и стареене на космения фоликул.

Патогенезата на андрогенната алопеция се характеризира със съкращаване на анагенната
фаза и увеличаване на количеството космени фоликули, които остават в телогенната фаза.
Тъй като анагенната фаза определя дължината на косъма, новата коса при този тип алопе-
ция е по-къса, постепенно космените фоликули стават по-малки, докато изчезнат. При мъж-
кият модел андрогенна алопеция се наблюдава намаляваща предна линия, главно с триъгъл-
на форма, последвана от изтъняване в областта на темето. Така нареченият женски модел се
характеризира с дифузно изтъняване на централната част на скалпа и запазване на предната
линия на косата.

Андрогенната алопеция е разстройство с многофакторен произход, в което генетиката играе
важна роля. При мъжете това е андроген-зависима характеристика, тъй като терминалният
фоликул става податлив на дихидротестостерон (DHT), съкращавайки анагенната фаза, дока-
то при жените свързаните с  хормонални механизми са по-малко очевидни. Загубата на плътност на косата се нуждае от проследяване и продължаване на лечението.
В този смисъл терапевтичните опции – лекарствени или природни продукти стимулиращи
растежа на косата постоянно се увеличават, а възстановяването на косата се е превърнало в
една от основните цели на развиващите се терапии.

МЕТОДА RIGENERA®

Известно е, че космените фоликули съдържат добре характеризирана ниша за възрастни стволови клетки: луковицата, която съдържа епителни и меланоцитни стволови клетки. Стволовите клетки в космената луковица, ясно очертана структура в долната постоянна част на космените фоликули, могат да генерират интерфоликулярния епидермис, космените фоликулни структури и мастните жлези. Ефектните стволови клетки могат да се реконституират в изкуствена система in vivo на нов космен фоликул.

Различни изследвания показват възможността незрели мастни тъкани да индуцират
пролиферацията на стволови клетки, за да стартират анагенната фаза на кожния цикъл.
Освен това стволовите клетки, получени от мастна тъкан, адипозни прогенитори и растежни
фактори, секретирани от зрели адипоцити, могат да помогнат за заздравяването на рани и
съдовата неогенеза. В днешно време вече е известен протокола за регенерация на тъкани,
приложен при възстановяване на косата, особено ако е насочен към реконструкция на главната
васкуларна мрежа за присаждане на трансплантирана коса и за лечебния процес. Прилагане на автоложна клетъчна суспензия, получена чрез Rigenera® система, механична
фрагментация, която позволява да се получи физиологичен солеви разтвор, състоящ се от
хетерогенна група от клетки, богати на мастни мезимхималцетни клетки и растежни фактори,
заздравяване на рани и възстановяване на косата.По време на операцията за възстановяване на косми, адипозната тъкан, получена механичното от
фоликулите се обработва, като се използва системата Rigenera®. Получената клетъчна суспензия се
прилага в областта за космена регенерация, увеличавайки естествения фон от адипоцити и
повишавайки количеството растежни фактори.

Адипозната или мастната тъкан е много сложна тъкан и се състои от зрели адипоцити, преадипоцити,
фибробласти, перицити, съдови гладкомускулни клетки, ендотелиални клетки, резидентни моноцити / макрофаги
и лимфоцити.

Тази хетерогенна клетъчна популация, наречена стромална съдова фракциа е все повече във фокуса на изследванията и терапиите със стволови клетки, тъй като представлява  богат източник на мултипотентни мастни клетки, който включват ендотелиални клетки, перицити, фибробласти, преадипоцити и мезенхимни стволови клетки, наричани Adipose Derived Stem Cells (ADSC).

Плурипотентните клетки със своя секретом медиират различни регенеративни ефекти на кожата, като
заздравяване на рани, антиоксидантна защита и предпазващ от бръчки ефект. Автоложното трансплан-
тиране на такива клетки е приложен за редица регенеративни лечения, като напр. травматични дефекти
на черепа, увеличаване на гърдите, фистули при пациенти с болест на Крон и за лечение на рани от
хронични процеси [2].

Клетъчната жизненост при такива трансплантати е поне 93%. Това е много добър резултат след механична
фрагментация.Клетъчната суспензия, получена по метода Rigenera®, е хетерогенна група от клетки, съставена от
еритроцити, епителни клетки, ADSC и 90% живи клетки, които съответстват на незрели адипоцити
и такива на първия етап на диференциация).Клетките са в активната фаза на клетъчния цикъл; много от тях се удвояват и разделят, което показва, че
сортирането с Rigenera®  позволява събирането на млади и активни клетки във тяхната функционална
полезност.

В 1,2 ml разтвор получен по метода Rigenera се съдържат поне70000 стволови клетки.

Методът Rigenera® използва специален микродермaтом (микроножове), който разгражда структурата
на кожата, получена чрез биопсии от 2,5 мм и филтриране на елементи по-малки от 50 микрона, с
размера на отделни  клетки. Обработеният материал се вкарва отново в кожата на пациента в мястото
на лечението. Протеинови комплекси и роговият слой са естествено изключени като получената клетъчна
фракция е желаният биологичен продукт с терапевтично действие. Не се използват химикали или други
материали за физическа обработка. Този метод не се използва само при лечение на андрогенна алопеция.
Той е използван в продължение на няколко години при лечение на хронични рани и язви с различни
етиологии, при лечение на пресни рани и последващи белези, при лечение на ставни проблеми и свързана
с тях болка, при костна регенерация и при стоматологични проблеми.

Методът Rigenera® използва стволови клетки добити от собствена тъкан на пациента, взета чреа биопсия от тилната област на скалпа, която не е чувствителна към действието на тестостерон и където се установява по-голяма гъстота на фоликулите.

 

• Поради ембриологични причини, се използват съдови микро трансплантати от същия произход
на скалпа, така че биопсиите за трансплантация се взимат от тъкани в областта на главата.               • По анатомични причини тилната област е силно васкуларизирана (затова тя е по-малко увредена
от андрогенетична алопеция)               • По хирургически причини този район е по-безопасен от други и няма естетически проблеми
след процедурата Резултатите, които се получават, са много добри. От гледна точка на лекуващия лекар подобрението,
наблюдавано при пациентите, е много голямо. От друга страна, самите пациенти потвърждават подобре-
нието, наблюдавано от лекаря, тъй като 79,55% от пациентите оценяват резултатите от лечението като
„добри“ или „много добри“. Освен това, всички пациенти съобщават за висока („много добра“) поносимост
и много от тях забелязват леко потъмняване на косата, което се счита за много положително развитие.

Почти всички терапии в естетична медицина са амбулаторни, за разлика от редица терапии за регенеративна
медицина, които изискват стерилни условия и определена инфраструктура.Естетичните лекари, извършващи метода Rigenera® трябва да бъдат обучени да работят при тези условия и
да отговарят на специфичните нужди и стандарти на регенеративната медицина, прилагани към естетичната
медицина. Това е бързо развиваща се област, но в същото време изисква надеждни, ефективни и прости решения.  МЕТОДА RIGENERA® се състои от два компонента: •       Ригенера машина за добиване на стволови клетки  и Ригенераконс филтри. Уредът за добиване на клетки
работи с филтрите при стандартна въртяща се скорост от 80 оборота в минута.

Има осем критерия за оценка на подходящите пациента за процедурата Rigenera®: 1. Брой косми2. Разстояние между космите3. Миниатюризация на фоликулите4. Диаметър на космите5. Миниатюрни и не-миниатюрни косми в една и съща фоликуларна единица6. Жълтеникав пигмент7. Възпаление8. Общото състояние на скалпа.9. Това е медицинско устройство .

Rigenera® има одобрение и е признат метод от Американската агенция по храните и лекарствата;
СЕ маркировка от Европейската комисия; Японската агенция и е патентован метод за добиване и
прилагане на стволови клетки за регенеративна терапия.

Разпродажба!